Kinesist aan huis Leuven

KINESIST AAN HUIS

HUISBEZOEKEN IN DE KINESITHERAPIE

Bij bepaalde ziektebeelden is het moeilijk of onmogelijk om fysiek op de kinesitherapie praktijk te geraken. Om de revalidatie op te starten en continuitieit van de zorg te bieden voorzien wij ook huisbezoeken. Het doel is om zo snel mogelijk zelfstandig te worden en de patient in staat te stellen om naar de praktijk te komen om de zorgkwaliteit verder te verbeteren.

Onderstaande therapeuten kunnen geboekt worden voor een thuisbezoek. Gelieve wel even telefonisch contact te nemen opdat we de nodige verplaatsingstijd mee in rekening brengen.

KINESIST

STEVE

Kinesist Heverlee

KINESIST

ROBRECHT

KINESISTE

SIEN